Vakuové stanice s parními ejektory

Typickou oblastí použití vícestupňových vakuových stanic s parními ejektory jsou zařízení pro rektifikaci, odpařování, sušení, sublimaci a odplyňování. Převážná část dvoustupňových stanic se používá v energetice pro odsávání inertů z kondenzátorů parních turbín.

Stejně jako u jiných typů vývěv, je i u ejektorů určitým způsobem limitován maximální dosažitelný kompresní poměr. Při odsávání z vyššího vakua proto musí být celkový kompresní poměr rozdělen na více ejektorů. Pro určení počtu stupňů jsou klíčovými parametry tlak hnací páry a tlak na sání.

Zařazení ejektorů bezprostředně za sebou by vedlo k velké spotřebě hnací páry, protože následný ejektor by musel odsávat a komprimovat i hnací páru z předchozího stupně. Z tohoto důvodu bývají mezi jednotlivé stupně zařazeny povrchové nebo směšovací kondenzátory, jejichž účelem je zkondenzování maximálního množství páry.

V oblasti vysokého vakua, kde teplota sytosti je blízko, nebo i pod hodnotu teploty chladící vody, nelze vřazením kondenzátorů dosáhnout žádaného kondenzačního efektu. V tomto případě je nutné zařadit ejektory bezprostředně za sebou. V obasti jemného vakua je navíc nutné otápět plášť ejektorů.

Stanice s parními ejektory jsou vždy přesně navrženy pro danou aplikaci a optimalizovány z hlediska procesních parametrů.