SYSTÉMY
OLEJOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Spolehlivé řešení
pro bezpečný provoz
turbín a kompresorů

PAROPROUDÉ, KAPALINO-
KRUŽNÉ A HYBRIDNÍ
VAKUOVÉ SYSTÉMY

Optimální řešení
zdroje vakua
pro energetiku a chemii

TRUBKOVÉ
VÝMĚNÍKY
TEPLA

Přesný návrh a
pečlivé zpracování
pro nejnáročnější aplikace