Kondenzátory ucpávkové páry

Kondenzátory ucpávkové páry slouží k odsávání parovzdušné směsi z vnější části ucpávek parních turbín.

Hlavní komponentu zařízení tvoří vlastní trubkový kondenzátor, který bývá standardně chlazený proudem hlavního kondenzátu z kondenzátoru turbíny. Potřebný podtlak je v systému udržovaný ventilátorem na výstupní straně zařízení.

Kondenzátory ucpávkové páry jsou standardně dále doplněny o potřebné armatury, potrubní propojení a instrumentace.