Vakuové stanice s kapalinokružnými vývěvami

Jako zdroj vakua mohou být použité také kapalinokružné vývěvy. Tyto rotační stroje se vyznačují dobrou energetickou účinností a vyžadují pouze dodávku elektrické energie pro napájení elektromotoru. I když u kapalinokružných vývěv nedochází ke kontaktu jednotlivých částí stroje, dochází zde podobně jako u jiných rotačních strojů k opotřebení, např. ucpávek hřídele a ložisek, které vyžaduje pravidelnou údržbu. Použitelnost vodokružných vývěv je z hlediska dosažitelného vakua omezena tenzí par použité pracovní kapaliny.

Návrh a konstrukční řešení vakuových stanic s kapalinokružnými vývěvami vždy provádíme na míru, podle požadavků dané aplikace. Součástí zařízení standardně bývá i:

  • odlučovač kapaliny
  • výměníky tepla
  • armatury
  • instrumentace
  • základový rám

Vakuové stanice je přitom možné koncipovat se samostatnou vývěvou nebo v konfiguraci provozní a záložní vývěvy.