Obchodní zastoupení

Naše společnost zastupuje v České republice a ve Slovenské republice společnosti:

  • AEL Apparatebau Leisnig GmbH Leisnig (D)
  • ANA Prozesstechnik GmbH Merseburg (D)

AEL Apparatebau Leisnig GmbH

Společnost AEL Apparatebau byla založená v roce 1958 a specializuje se na výrobu výměníků tepla a systémů pro energetiku chemii a petrochemii. S vlastní výrobou výměníků tepla má více než 50tileté zkušenosti. Během této doby v této oblasti si získala rozsáhlé know-how. To jako člen asociace HRTI dále intensivně rozvíjí, mj. i vývojem vlastních programů pro návrh výměníků tepla.

Společnost AEL Apparatebau má v současné době 184 zaměstnanců, z toho 33 svářečů a 62 inženýrů zodpovědných za návrh, konstrukci, prodej a zajištění jakosti výroby. Výrobní haly s celkovou plochou 25 000 m2 jsou vybaveny moderními svářecími aparáty, jeřáby, a v neposlední zkušebnami pro provádění tlakových zkoušek a NDT zkoušek svarů. Pro dodávky systémů olejového hospodářství je dále k dispozici zkušebna pro funkční zkoušky těchto systémů.

S ohledem na různorodé požadavky zákazníků disponuje společnost AEL Apparatebau nejen svářecí certifikací nejen podle HP0 / EN 3834-2, ale i ASME (U-stamp 1 & 2), EAC, Manufacturing License (China) a KTA 1401 (AREVA), a je tak schopna realizovat dodávky do nejnáročnějších aplikací včetně jaderné energetiky.

ANA Prozesstechnik GmbH

Společnost ANA Prozesstechnik se specializuje na výrobu:

  • ejektorů
  • vícestupňových vakuových systémů s paroproudými ejektory
  • hybridní systémy tvořené vodokružnými vývěvami s pomocnými parními ejektory

Počátky společnosti sahají až do roku 1929, kdy byla průkopníkem v oblasti ejektorů - Wilhelmem Wiegandem - založena společnost Wilhelm Wiegand Maschinenfabrik K.G. Do jejího výrobního programu již tehdy spadaly odparky a parní ejektory pro odsávání brýdových par. Postupem doby si společnost díky patentovaným návrhům zajistila odbyt svých inovativních řešení v mezinárodním měřítku.

Nástupnická společnost ANA Prozesstechnik má díky tomu k dispozici obrovské know-how získané z řady uspěšných dodávek. Její aktivity se v současné době soustředí na dodávky pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl.